trees icontrees icon

Wykrywanie pożarów stało się jeszcze szybsze

Fire Finder to sieć czujników wykrywających pożar na wczesnym etapie jego rozwoju.

SUPPORTED BY

EU

CREATED BY

Neuralbit
triangle

Skutki pożarów

Wylesienie

Wylesienie

Każdego roku na świecie dochodzi do ponad 100 tys. pożarów terenów leśnych, których skutkiem jest zmniejszenie się powierzchni lasów nawet o 170 mln hektarów.

Wylesienie

Wylesienie

Każdego roku na świecie dochodzi do ponad 100 tys. pożarów terenów leśnych, których skutkiem jest zmniejszenie się powierzchni lasów nawet o 170 mln hektarów.

Straty

Straty

Zniszczenie 1 ha lasu przez pożar jest równoznaczne z utratą surowca drzewnego o wartości ok. 20 000 PLN. Według szacunków Intytutu Badawczego Leśnictwa straty pośrednie wiążące się z funkcjamo pozaprodukcyjnymi lasu i stratami w ekosystemie mogą być nawet 6-krotnie większe.

Straty

Straty

Zniszczenie 1 ha lasu przez pożar jest równoznaczne z utratą surowca drzewnego o wartości ok. 20 000 PLN. Według szacunków Intytutu Badawczego Leśnictwa straty pośrednie wiążące się z funkcjamo pozaprodukcyjnymi lasu i stratami w ekosystemie mogą być nawet 6-krotnie większe.

Klimat

Klimat

Jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochdów osobowych. Jednocześnie w wyniku pożarów lasów co roku do atmosfery trafia 4 mld ton CO2, co odpowiada za ponad 11 % światowej emisji CO2.

Klimat

Klimat

Jedno drzewo pochłania rocznie 6-7 kg CO2, a jeden hektar lasu równoważy roczną emisję spalin czterech samochdów osobowych. Jednocześnie w wyniku pożarów lasów co roku do atmosfery trafia 4 mld ton CO2, co odpowiada za ponad 11 % światowej emisji CO2.

triangle

Zalety rozwiązania

Szybkość

Szybkość

Czujniki FireFinder są w stanie wykryć nawet niewielką ilość dymu oraz poinformować o pożarza na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Szczególną przewagę nad konkurencją zyskują w wietrzne dni, kiedy ryzyko szybkiego rozprzezstrzenienia się ognia jest największe.

Szybkość

Szybkość

Czujniki FireFinder są w stanie wykryć nawet niewielką ilość dymu oraz poinformować o pożarza na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Szczególną przewagę nad konkurencją zyskują w wietrzne dni, kiedy ryzyko szybkiego rozprzezstrzenienia się ognia jest największe.

Opłacalność

Opłacalność

Wdrożenie i utrzymanie systemu wykrywanie pożarów opartego na sieci autonomicznych czujników FireFinder jest tańsze od popularnie stosowanych rowiązań takich jak wieże obserwacyjne czy patrole lotnicze.

Opłacalność

Opłacalność

Wdrożenie i utrzymanie systemu wykrywanie pożarów opartego na sieci autonomicznych czujników FireFinder jest tańsze od popularnie stosowanych rowiązań takich jak wieże obserwacyjne czy patrole lotnicze.

Dokładność

Dokładność

Analiza danych przez sztuczną inteligencję umożliwia wyjątkowo precyzyjne określenie lokalizacji pożaru. Dodatkowo system prognozuje sposób rozprzestrzeniania się ognia, ułatwiając planowanie akcji gaśniczej.

Dokładność

Dokładność

Analiza danych przez sztuczną inteligencję umożliwia wyjątkowo precyzyjne określenie lokalizacji pożaru. Dodatkowo system prognozuje sposób rozprzestrzeniania się ognia, ułatwiając planowanie akcji gaśniczej.

triangle

Zasada działania

red line

Wykrywanie zagrożenia

Czujniki FireFinder stale monitoruję parametry powietrza w poszukiwaniu anomalii. W przypadku wykrycia nawet śladowych ilości dymu, pojedynczy czujnik przesyła informację na centralny serwer oraz wywołuje okoliczne czujniki do częstszego przesyłania pomiarów.

Wykrywanie zagrożenia
arrow-iconarrow-iconarrow-icon
red line

Analiza danych

Zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego analizują w czasie rzeczywistym dane otrzymane z sieci czujników w celu wyeliminowania fałszywych alertów oraz ustalenia dokładnej lokalizacji pożaru i kierunku jego rozwoju.

Analiza danych
arrow-iconarrow-iconarrow-icon
red line

Powiadomienie służb

W przypadku potwierdzenia zagrożenia odpowiednie służby lokalnej straży pożarnej są alarmowane automatycznie. System przesyła informacje o lokalizacji pożaru, jego przewidywanej wielkości oraz dodatkowe prognozy dotyczące kierunku i szybkości rozprzestrzeniania się ognia.

Powiadomienie służb
arrow-iconarrow-iconarrow-icon
red line

Akcja gaśnicza

Dzięki pozyskiwaniu precyzyjnych danych z sieci czujników, leśnicy oraz straż pożarna są w stanie lepiej dostosować się do istniejącego zagrożenia. Dodatkowo system FireFinder w czasie rzeczywistym aktualizuje dane na temat rozwoju pożaru, co pozwala na sprawniejsze zarządzanie przebiegiem akcji gaśniczej.

Akcja gaśnicza
arrow-iconarrow-iconarrow-icon